Özel Durum Açıklamaları
Özel Durum Açıklamaları
  Tarih Doküman Konusu Doküman
69 04.07.2024 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kar Payı Hakkında
68 28.06.2024 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Bağımsız Denetçi Seçimi Hakkında
67 05.06.2024 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor Hakkında
66 28.12.2023 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında
65 04.12.2023 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı Hakkında
64 04.12.2023 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Sermaye Tamamlama Fonu Hakkında
63 11.09.2023 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Toplu İş Sözleşmesi Hakkında
62 21.08.2023 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Derecelendirme Notu Hakkında
61 27.07.2023 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Finansal Yeniden Yapılandırma Hakkında
60 19.06.2023 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Sonucu Hakkında
59 14.06.2023 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdür Ataması Hakkında
58 07.06.2023 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Çağrısı Hakkında
57 29.05.2023 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Bağımsız Denetçi Seçimi Hakkında
56 25.05.2023 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor Hakkında
55 18.04.2023 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdür Görev Değişikliği Hakkında
54 16.02.2023 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Afet Bölgesine Bağış Hakkında
53 15.02.2023 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Derecelendirme Notu Hakkında
52 30.09.2022 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Derecelendirme Notu Hakkında
51 23.09.2022 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Görev Değişikliği Hakkında
50 02.08.2022 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Görev Değişikliği Hakkında
49 02.08.2022 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi TTK 376 Hakkında
48 01.08.2022 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Faaliyetler Hakkında
47 21.07.2022 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması Hakkında
46 20.06.2022 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Sonucu Hakkında
45 10.06.2022 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Çağrısı Hakkında
44 23.05.2022 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında
43 18.05.2022 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Bağımsız Denetçi Seçimi Hakkında
42 25.02.2022 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdür Ataması Hakkında
41 25.02.2022 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Görev Değişikliği Hakkında
40 14.01.2022 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Toplu İş Sözleşmesi Hakkında
39 01.01.2022 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Komitelerde Görev Değişikliği Hakkında
38 01.01.2022 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında
37 17.12.2021 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı Hakkında
36 29.09.2021 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kredi Derecelendirmesi Hakkında
35 11.08.2021 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Sonucu Hakkında
34 03.08.2021 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Çağrısı Hakkında
33 14.07.2021 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Komite Görev Değişikliği Hakkında
32 07.07.2021 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Görev Değişikliği Hakkında
31 16.06.2021 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Görev Değişikliği Hakkında
30 09.06.2021 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi TTK 376.Madde Hakkında
29 07.06.2021 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Derecelendirme Şirketi Hakkında
28 21.05.2021 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler Hakkında
27 21.05.2021 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Bağımsız Denetçi Seçimi Hakkında
26 23.06.2020 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Sonucu Hakkında
25 08.06.2020 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Çağrısı
24 08.06.2020 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Faaliyet İzni Hakkında
23 06.05.2020 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Hakkında Özel Durum Açıklaması
22 16.03.2020 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Komitelerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
21 24.02.2020 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Bünyesinde Komiteler Oluşturulması Hakkında
20 15.01.2020 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Faaliyetleri Hakkında
19 13.01.2020 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
18 07.01.2020 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
17 03.01.2020 Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Atanması Hakkında
16 02.01.2020 Şirket Faaliyeti Hakkında Özel Durum Açıklaması
15 31.12.2019 Kangal Termik Elektirik Üretim Anonim Şirketi Sermaye Arttırımı - Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında
14 31.12.2019 Kangal Termik Elektirik Üretim Anonim Şirketi Sermaye Arttırımı Hakkında
13 20.12.2019 Yatırımcı İlişkileri Biriminde Görev Değişikliği Hakkında
12 04.12.2019 Toplu İş Sözleşmesi Hakkında Özel Durum Açıklaması
11 03.10.2019 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanının Görevden Ayrılması ve Boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına Geçici Atama Yapılması Hakkında
10 09.09.2019 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi 01.01.2019 - 30.06.2019 Hesap Dönemine Ait Sınırlı Bağımsız Denetime Tabi Tutulan ve Konsolide Olmayan Finansal Tabloların ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Sorumluluk Beyanının Kamuya Açıklanması
9 27.08.2019 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Gerçekleştireceği Baca Gazı Artıtma Tesisi Yatırımı Hakkında
8 06.08.2019 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında
7 11.07.2019 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı
6 11.07.2019 VEKALETNAME
5 11.07.2019 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Gündemi
4 11.07.2019 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet
3 11.07.2019 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı Hakkında
2 05.07.2019 Kangal Termik - Yönetici Atanması Hakkında ÖDA
1 26.04.2019 Kangal Termik - Baca Gazı Arıtma Tesisi ÖDA