Enerji Politikası
Enerji Yönetim Sistemi Politikamız
Şirketimiz ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında aşağıdaki politikayı takip edeceğini taahhüt etmektedir.
 
  • Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğine önem vermek
  • Faaliyetlerimizin etkinliğini ve yönetim sistemlerinin performansını sürekli iyileştirmek ve ilgili tüm yasal ve diğer yükümlülüklere uymak.
  • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynakları sağlamak.Çevre kirlenmelerini önleyerek doğal çevrenin korunmasına özen göstermek
  • Şirketimizin karlılığını arttırarak paydaşlarımıza artı değer sağlamak, paydaşlarımızın çevre bilincini arttırmak.
  • Tüm satın alma ve tasarım faaliyetlerinde enerji verimliliğini ön planda tutmak.
  • Yerli enerji kaynakları kullanımını ön planda tutarak, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak.
  • Önceliğimiz insana saygı çerçevesinde ülkemize güvenli ve temiz enerji sunmak.