Hakkımızda
Türkiye’de 2019 yılı yerli kömüre dayalı 30 santral bulunmaktadır ve bu santrallerin toplam kurulu gücü 10.032 MW’tır. Kangal Termik Santrali bu gücün % 4,56 sını oluşturmaktadır.


EÜAŞ.’a ait olan Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. 8 Şubat 2013 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihaleye açılmış ve Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. 14 Ağustos 2013 tarihinde santrali almaya hak kazanmıştır. Kangal Termik Santralin alımıyla, elektrik üretiminde Konya Şeker’in kurulu gücü 1.526,66 MW’a ulaşmıştır.​

Santralin Konya Şeker bünyesine katılmadan önceki son beş yılın ortalama yıllık brüt üretimi 1.908.229 MWh’tir. Santrali devraldıktan sonra rehabilitasyon yatırımlarını başlatan Konya Şeker, yıllık üretimi dörtte bir oranında arttırmayla yola çıktı. Devrin gerçekleştiği  2013 yıl sonu itibari ile, 31 Aralık 2019’e kadar geçen yaklaşık 6 yıllık sürede Santralın devralmadan önceki 5 yıllık dönem ortalamasının % 41,10 den fazla bir elektrik üretim artışı sağlanmıştır. Konya Şeker, santrali şu anda dizayn değerlerinde bir üretim performansıyla çalıştırılmaktadır.

Santralin Konya Şeker bünyesine katılmadan önceki son beş yılın ortalama yıllık brüt üretimi 1.908.229 MWh’tir. Santrali devraldıktan sonra rehabilitasyon yatırımlarını başlatan Konya Şeker, yıllık üretimi dörtte bir oranında arttırmayla yola çıktı. Devrin gerçekleştiği  2013 yıl sonu itibari ile, 31 Aralık 2019’e kadar geçen yaklaşık 6 yıllık sürede Santralın devralmadan önceki 5 yıllık dönem ortalamasının % 41,10 den fazla bir elektrik üretim artışı sağlanmıştır. Konya Şeker, santrali şu anda dizayn değerlerinde bir üretim performansıyla çalıştırılmaktadır.

Türkiye’de kömüre(Linyit, Taş kömürü, İthal kömür) dayalı santrallerin toplam kurulu gücü 2019 yılı sonu itibariyle 19.051,22 MW’tır. Kangal Termik Santrali bu gücün % 2,40 ini oluşturmaktadır.

Santralin toplam kurulu gücü 457 MW’tır. Santralin 150 MW gücündeki 1. Ünitesi 1989, 150 MW gücündeki 2. Ünitesi 1990 ve 157 MW gücündeki 3. Ünitesi 2000 yılında devreye alınmıştır.

Türkiye’de 2019 yılında yaklaşık 290.445.456 MWh elektrik tüketimi gerçekleştirilmiştir. Bu tüketilen enerjinin 2.587.426 MWh’lık kısmını Kangal Termik Santrali tarafından yerli kaynaklar kullanılarak üretimi gerçekleşmiştir. Bu üretim ülke tüketiminin %0,9 karşılamaktadır. Santralin 457 MW’ lık kurulu gücü Türkiye’nin 2019 Aralık ayı sonu kurulu gücünün % 0,51’ sini oluşturmaktadır.