Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
  Tarih Doküman Konusu Doküman
1 09.09.2019 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 Sayılı Tebliğinin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı