Hakkımızda
Türkiye’de 2017 yılı yerli kömüre dayalı 26 santral bulunmaktadır ve bu santrallerin toplam kurulu gücü 9.850 MW’tır. Kangal Termik Santrali bu gücün % 4,63 sini oluşturmaktadır.


EÜAŞ.’a ait olan Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. 8 Şubat 2013 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihaleye açılmış ve Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. 14 Ağustos 2013 tarihinde 985 Milyon dolar teklifle santrali almaya hak kazanmıştır. Kangal Termik Santralin alımıyla, elektrik üretiminde Konya Şeker’in kurulu gücü 1.526,66 MW’a ulaşmıştır.

Santralin Konya Şeker bünyesine katılmadan önceki son beş yılın ortalama yıllık brüt üretimi 1.908.229 MWh’tir. Santrali devraldıktan sonra rehabilitasyon yatırımlarını başlatan Konya Şeker, yıllık üretimi dörtte bir oranında arttırmayla yola çıktı. Devrin gerçekleştiği  2013 yıl sonu itibari ile, 31 Ekim 2017’e kadar geçen yaklaşık 4 yıllık sürede Santralın devralmadan önceki 5 yıllık dönem ortalamasının % 53,04 den fazla bir elektrik üretim artışı sağlanmıştır. Konya Şeker, santrali şu anda dizayn değerlerinde bir üretim performansıyla çalıştırılmaktadır.

Kangal Termik Santrali, toplam 8 bin 45 hektar alana sahip tek ruhsatta kullanılabilir toplam 91 milyon 717 bin 598 ton kömür rezerviyle satın alınmıştır ancak devir alındıktan sonra ruhsat sahasında yapılan yeni sondaj ve etüt çalışmaları sonucu yaklaşık 50 milyon ton civarında ilave rezerv tespit edilmiş olup işletme projesi yeni rezerve göre yeniden yapılmaktadır. Kömürün ortalama kalorisi 1100 kCal/kg’dır. Santralin günlük kömür ihtiyacı yaklaşık 21 bin tondur. Kangal Termik Santrali’nde yılda yaklaşık 7 milyon ton linyit kullanıldığı düşünüldüğünde Türkiye linyit üretiminin yaklaşık yüzde 8-10’unu Konya Şeker üretmektedir.

Türkiye’de kömüre dayalı santrallerin toplam kurulu gücü 2016 yılı sonu itibariyle 17.343,76 MW’tır. Kangal Termik Santrali bu gücün % 2,63 ini oluşturmaktadır.

Kangal Termik Santrali, Sivas iline 86 km, Kangal ilçesine 25 km mesafededir. Sivas ilinin Kangal ilçesindeki linyit kaynaklarının elektrik üretiminde değerlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Santralin toplam kurulu gücü 457 MW’tır. Santralin 150 MW gücündeki 1. Ünitesi 1989, 150 MW gücündeki 2. Ünitesi 1990 ve 157 MW gücündeki 3. Ünitesi 2000 yılında devreye alınmıştır.

Türkiye’de 2016 yılında yaklaşık 278.400.000 MWh elektrik tüketimi gerçekleştirilmiştir. Bu tüketilen enerjinin 3.069.826,25 MWh’lık kısmını Kangal Termik Santrali tarafından yerli kaynaklar kullanılarak üretimi gerçekleşmiştir. Bu üretim ülke tüketiminin %1,1 karşılamaktadır. Santralin 457 MW’lık kurulu gücü Türkiye’nin 2017 Temmuz ayı sonu kurulu gücünün % 0,56’ sini oluşturmaktadır.