Özel Durum Açıklamaları
Özel Durum Açıklamaları
  Tarih Doküman Konusu Doküman
1 26.04.2019 Kangal Termik - Baca Gazı Arıtma Tesisi ÖDA
2 05.07.2019 Kangal Termik - Yönetici Atanması Hakkında ÖDA
3 11.07.2019 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı Hakkında
4 11.07.2019 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet
5 11.07.2019 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Gündemi
6 11.07.2019 VEKALETNAME
7 11.07.2019 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı
8 06.08.2019 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında
9 27.08.2019 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Gerçekleştireceği Baca Gazı Artıtma Tesisi Yatırımı Hakkında
10 09.09.2019 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi 01.01.2019 - 30.06.2019 Hesap Dönemine Ait Sınırlı Bağımsız Denetime Tabi Tutulan ve Konsolide Olmayan Finansal Tabloların ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Sorumluluk Beyanının Kamuya Açıklanması
11 03.10.2019 Kangal Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanının Görevden Ayrılması ve Boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına Geçici Atama Yapılması Hakkında
11 04.12.2019 Toplu İş Sözleşmesi Hakkında Özel Durum Açıklaması